Εικονικά Αστικά Μοντέλα και οι Πολεοδομικές Εφαρμογές τους

 

Βασίλης Μπουρδάκης

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας
και Περιφερειακής Ανάπτυξης,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 

 

 

Ορισμοί / Θεωρία

Virtual Reality, Virtual Environments, Εικονικά Περιβάλλοντα (στοιχεία από σημειώσεις μαθήματος)

Ψηφιακά Αστικά Μοντέλα (στοιχεία από σημειώσεις μαθήματος)

Τυπολογία (Σχεδιασμός, Εκπαίδευση και Έρευνα, Αναψυχή και Εμπορική Εκμετάλλευση)

 
 
 

Παρουσίαση Ερευνητικού Έργου

 

Centre for Advanced Studies in Architecture, University of Bath, UK 1994-1999
 • Κατασκευή 1992-3
 • χωρίς LOD
 • CASA
 • Κατασκευή 1994-5
 • 2 LOD
 • 26,500 τρίγωνα
 • 45kb χωρίς υφές
 • British Telecom

Μεσαιωνική Αναπαράσταση του Μπάθ, Μεγάλη Βρετανία

West End Λονδίνου, Μεγάλη Βρετανία

 

 • Κατασκευή 1995-7
 • 4 LOD
 • 220,000 τρίγωνα
 • 1.3Μb με υφές
 • Sainsbury, EPSRC
 • Κατασκευή 1998
 • χωρίς LOD
 • 4,250 τρίγωνα
 • 2.5Μb με υφές
 • Bath City Counci

Γεωργιανή πόλη του Μπάθ, Μεγάλη Βρετανία

Ανασχεδιασμός Εμπορικού Κέντρου
SouthGate στο Μπάθ, Μεγάλη Βρετανία
, [video]

 

 

 

 

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 1999-2004

 • Κατασκευή 2004
 • 2 LOD
 • 15,500 τρίγωνα
 • 2.5Μb με υφές
 • EU, Leonardo
 • Κατασκευή 2004
 • χωρίς LOD
 • 29,000 τρίγωνα
 • χωρίς υφές
 • φοιτητική εργασία [Στ. Συρίγου] ΜΠΣ.

Ανάπλαση Πλατείας Μακρυγιάννη και Άλσους
Αγίου Γεωργίου στην Αγία Βαρβάρα, Αθήνα

Σύγχρονη πόλη του Βόλου, Data spaces:
Ανάλυση με τη μέθοδο του Space Syntax [1], [2], [6]

 • σε εξέλιξη
 • 3 LOD
 • Π.Θ., συνεργασία με Εφορίες Αρχαιοτήτων
 
Μελέτη της Συνοικίας των Παλαιών, Βόλος

 

 

 

 

 

Κατασκευή Τρισδιάστατων Αστικών Μοντέλων

Κύριες πηγές δεδομένων:

Συμβατότητα λογισμικού

Αφαίρεση στο σχεδιασμό

Ακρίβεια Σχεδιασμού (20-50εκ.)

Μεθοδολογία Υποδιαίρεσης & ομαδοποίησης τρισδιάστατων δεδομένων

 

 

 

Μετάβαση από CAAD σε Εικονικά Αστικά Μοντέλα

Μετατροπή Γεωμετρικών Δεδομένων

Γεωμετρική Βελτιστοποίηση

Ενημέρωση της Αστικής Βάσης Δεδομένων

 

 

 

 

 

Επίπεδα Λεπτομέρειας

Επίπεδο 1.

Απλή ογκομετρική περιγραφή οικοδομικών τετραγώνων, τοπιογραφίας

Επίπεδο 2. (αντικατάσταση του επιπέδου 1)

Σχεδιασμός κάθε κτηρίου (εξωτερικά στοιχεία, τοίχοι, οροφές). Διακριτή ονομασία κτιρίων (ορατότητα < 150μέτρα)

Επίπεδο 3.

Παράθυρα, πόρτες, μεγάλα εξωτερικά στοιχεία, κάγκελα σε βεράντες, κοκ. Οργανωμένα ανά όψη δρόμου ανά οικοδομικό τετράγωνο (ορατότητα < 90μέτρα)

Επίπεδο 4.

Αρχιτεκτονική λεπτομέρεια, φωτογραφικές αποτυπώσεις σε πόρτες παράθυρα και βιτρίνες καταστημάτων (ορατότητα < 60μέτρα)

 

 

 

 

 

Πεδία Εφαρμογής Εικονικών Αστικών Μοντέλων

Πολεοδομικός και Αστικός Σχεδιασμός

Το Εικονικό μοντέλο της πόλης σαν το θεμελιώδες "προσωπείο" βάσεων δεδομένων, σύνταξης, οργάνωσης και σύνδεσης με διάφορα πολεοδομικά (χωρικά, κοινωνικά, κ.α.) δεδομένα

Εκπαίδευση - Έρευνα

Διάφορες εφαρμογές από αφαιρετικές αναπαραστάσεις έως φωτορεαλιστικά μοντέλα

Ιστορική διάσταση, αναπαραστάσεις

Εμπορικές Εφαρμογές και Αναψυχή

 

 

 

 

 

Περιορισμοί της ΕΠ

Αδυναμία χειρισμού του ιδιαίτερα μεγάλου μεγέθους βάσεις δεδομένων αστικών μοντέλων

Αδυναμίες υποστήριξης copyright protection και ψηφιακών υπογραφών στις τρισδιάστατα γεωμετρικά δεδομένα τους

Εφαρμογές ΕΠ βελτιστοποιημένες για επαναλαμβανόμενα τμήματα γεωμετρίας και όχι για απολύτως διακριτά και συγκεκριμένα στοιχεία των διαφορετικών κτιρίων ενός τυπικού αστικού μοντέλου

Σημαντικά προβλήματα πλοήγησης και προσανατολισμού σε αστικά εικονικά μοντέλα