πρόγραμμα σπουδών
διδακτικό προσωπικό
η σχολή
γραμματεία
έρευνα
 
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών εργαστήρια
βιβλιοθήκη
στιγμιότυπα
ανακοινώσεις
αναζήτηση
επικοινωνία
Σχέδιο βασισμένο σε θέμα της φοιτήτριας Σοφίας Βλάχου για το μάθημα 'Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική' του Α' έτους.
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Υλοποίηση: Μ. Καστρινάκη, Ε. Ντάλλας